AMSTERDAM – Op uitnodiging van Spargle oprichter Nicole van Thoor vond op donderdagavond 11 april 2014 in hartje Amsterdam het Spargle evenement ‘Breaking Conventions’ plaats. Een avond bedoeld om, vrij letterlijk, aan de hand van 3 gastsprekers conventies te doorbreken en om de vele betrokkenen uit het Spargle netwerk met elkaar te verbinden. Bovendien een uitgelezen kans om eens nader kennis te maken met Spargle’s werkwijze en drijfveren.

En dat mag best eens, want zoals van Thoor zelf al aangeeft opereert zij in een vakgebied waar het traditionele ‘CV-schuiven’ onderdeel uitmaakt van de core business. Juist vanwege de grote omvang van het netwerk en de vele samenwerkingsverbanden is het niet voor iedereen duidelijk wat Spargle bijzonder maakt. Een prima moment om dit eens nader toe te lichten.

De avond wordt dan ook ingeleid door een korte maar krachtige presentatie over het ontstaan van Spargle en op welke manier het opereert. Waarom werken we hard, maar voelen we zo weinig voldoening? Waarom wordt er alleen gekeken naar het verleden, naar wat je hebt gedaan en wat je hebt gestudeerd, in plaats van naar de intrinsieke drijfveren van de mensen zelf? Door deze vragen te stellen, te zien en te verbinden probeert Spargle matches te maken die meer bieden dan een platte overeenkomst tussen functieprofiel en CV.

collage1

De avond wordt voortgezet door 3 gastsprekers, ieder uitgenodigd om een eigen invalshoek op het doorbreken van conventies toe te lichten. Met als eerste spreker Marcel Zwiers, die zijn visie op design thinking toelicht en de nadruk legt op het verkrijgen van kwalitatieve data. Dit bereikt hij door niet alleen te luisteren maar te begrijpen en processen te doorgronden zonder ooit rechtstreeks ervan deel te hebben uitgemaakt. Op deze manier weet hij de traditionele ideeënbus om te vormen tot een bruikbare tool voor een bedrijf als bijvoorbeeld de KLM.

Wat volgt is een aanstekelijk pleidooi tegen de dominante logica, voorgedragen door Rob Adams. Het ouderwetse benchmarken, waarbij niet verder wordt gekeken dan de eigen omgeving, krijgt er van langs. Net als de oplossingen die altijd uit het verleden komen, juist omdat ze worden aangedragen door mensen die eerder voor soortgelijke problemen hebben gestaan. Rob wekt de suggestie dat ieder probleem al eens door iemand is opgelost, vaak onbekenden, en dat juist diversiteit ruimte biedt voor een effectieve oplossing. Arthur Clement besluit aan de hand van een biografie die uitmondt in een RTL praktijkcase en zowaar eindigt een sessie die de geest van inspiratie doet doorwaaien.

Liliane foto's

En dat is lastig, want het woord inspiratie wordt vaak ten onrechte gebruikt. Dat het Spargle toch gelukt is getuigt dan ook van een goede selectie van sprekers en gasten. En hoe belangrijk het uitwisselen van visitekaartjes tijdens de informele borrel ook altijd zal blijven, er bruist iets in Amsterdam. Oprecht verraste mensen die nieuwe benaderingen vinden op uiteenlopende gebieden. Kennismakingen buiten gangbare kringen en nieuw opgedane inzichten. Gedeelde interesses die verder gaan dan alleen het vakgebied en een wederzijds belang. Alleen al door dit te hebben bereikt kan Spargle terugkijken op een geslaagd evenement dat recht heeft gedaan aan wat er op de uitnodiging stond.