Spargle informeert; invoering Wet DBA

Vanaf 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van kracht, met als doel een einde te maken aan schijnzelfstandigheid. Daarmee komt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief te vervallen.

Om te voorkomen dat het heel lastig wordt om nog langer als zelfstandig ondernemer te werken, zijn er maatregelen nodig. Spargle onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om als freelancer ook in de toekomst opdrachten aan te nemen, zonder je zorgen te hoeven maken over de fiscale en juridische gevolgen, en aan de slag kunt bij geweldige opdrachtgevers via Spargle.

Gevolgen voor jou als freelancer
De komst van deze wet heeft ook voor jou een aantal gevolgen. In plaats van dat je enkel een VAR hoeft aan te vragen, moet je nu duidelijke afspraken maken met je opdrachtgever over je werkzaamheden! Het wordt dan heel belangrijk om een duidelijke overeenkomst af te sluiten met je opdrachtgever, die aan de eisen van de Belastingdienst voldoet.

Gevolgen voor opdrachtgevers / Spargle
Voor een opdrachtgever betekent deze wetswijziging dat hij niet meer gevrijwaard is van inlenersaansprakelijkheid. De Belastingdienst bepaalt in de nieuwe situatie achteraf of er echt sprake is van ondernemerschap voor de zzp’er. De opdrachtgever wordt geacht vooraf te controleren of jij als freelancer daadwerkelijk ondernemer bent.

Oplossingen:
Spargle onderzoekt welke oplossingen passen bij zowel de interimmer als de opdrachtgever. Natuurlijk willen we je op de hoogte houden van ons onderzoek, en samen naar de beste oplossing kijken.

Onderstaand twee van de mogelijke oplossingen:

1. Een modelovereenkomst is één van de oplossingen. In deze meest ideale situatie gaan een opdrachtgever en opdrachtnemer (jij als freelancer) met elkaar samenwerken op grond van een vooraf getoetste modelovereenkomst. Echter, is dit alleen mogelijk als een zzp’er een opdracht heeft waarbij hij/zij werkzaamheden verricht die hij/zij naar eigen inzicht kan inrichten. Spargle is met een modelovereenkomst bezig die aansluit bij de wensen van onze eindklanten en onze Spargle freelancers en deze zal worden getoetst bij de belastingdienst.

2. Een andere oplossing is een Declarabele Uren BV (DUBV). Hier wordt zelfstandig ondernemerschap en werknemerschap gecombineerd binnen een eigen besloten vennootschap. Deze DUBV kan een oplossing zijn voor freelancers die langdurig voor eenzelfde opdrachtgever werken. Je gaat in loondienst bij je DUBV. En de gezagsverhouding ontstaat doordat 20% van de aandelen van de DUBV onafhankelijk worden beheert.

Informatiemiddag 1 april (SAVE THE DATE)
Om je verder te informeren over de gevolgen van deze wetswijziging voor jou, nodigen we ons Spargle Netwerk uit voor een informatiemiddag op 1 april 2016 van 16.30-18.00 bij ons in Hilversum.

Mocht je eerder al je vragen willen stellen, en deze aan ons willen voorleggen, mail deze dan naar:mailto:freelancenzondervar@spargle.com.

Jouw vragen zullen we uiteraard met zorg behandelen, en proberen te beantwoorden. Tevens zullen jouw vragen de basis vormen voor de FAQ, die we op onze website zullen tonen.

Implementatietermijn
Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een overgangstermijn. In deze periode kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers eventueel hun werkwijze aanpassen om met de nieuwe overeenkomsten te gaan werken. Tot die tijd houdt de Belastingdienst toezicht, maar neemt het geen repressieve maatregelen. Natuurlijk streven wij er vanuit Spargle naar alles voor die tijd in orde te hebben!

Leesmateriaal:

Nogmaals, onze verbinding, en jouw plek in het Spargle Netwerk is me veel waard. Wij zullen er dan ook alles aan doen om jou zo goed mogelijk te informeren omtrent deze veranderingen.