De rol van vibemanager is overgewaaid vanuit Sillicon Valley, waar behoefte was aan helpende handen in het aantrekken van talent én het organiseren van innovatieve evenementen die bijdragen aan een uitdagende werksfeer. Inmiddels wordt deze functie ook bij verschillende Nederlandse organisaties vervuld. Spargle stond aan de wieg van de introductie van vibemanagement bij een aantal van haar opdrachtgevers.

 

De plek in de organisatie

Een vibemanager bevindt zich vaak in de driehoek van hr, recruitment en officemanagement. Daar waar hr zich vooral met beleid bezighoudt, staat een vibemanager midden in de organisatie. Vibemanagement stimuleert een werkklimaat waarin professionals het beste uit zichzelf kunnen halen.

Een vibemanager heeft mandaat en budget voor het creëren van de juiste sfeer. Daarmee heeft hij of zij meer bevoegdheid dan een officemanager en is direct in staat om zelf de juiste beslissingen te nemen en bij te dragen aan de gewenste vibe.

 

   Als vibemanager ben je de voelspriet van de afdeling.   

 

Anouk: “Vier jaar geleden ben ik begonnen als vibemanager. Vibemanagement is voor mij: aandacht voor de mens, want die staat steeds meer centraal in het werk. Ik zorgde ervoor dat iedereen het naar zijn zin had en creëerde de omstandigheden waarin iedere professional de beste bijdrage aan de organisatie kon leveren. Zeker afdelingen die in korte tijd hard groeien of snel veranderen, hebben daar veel baat bij. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor it – waar vibemanagement vooral een link heeft met de nieuwe (agile) manier van werken – maar ook voor ander soort afdelingen en organisaties.”

Ook zien we vibemanagers bij klanten van Spargle in een start-up-/scale-up-omgeving; daar waar leidinggevenden veel aandacht hebben voor visie en strategie, maar minder voor de persoonlijke ontwikkeling van personeel. In dat gat springt de vibemanager. Want om in deze tijden een (it) organisatie toekomstbestendig te houden, is het van essentieel belang te luisteren en naar en in te spelen op de wensen van de professional.

Emilie: “Omdat digital en onze manier (agile/scrum, red.) van werken nog relatief nieuw zijn binnen de organisatie, hebben onze managers hun handen vol aan visie en strategie waardoor zij minder ruimte hebben om bijvoorbeeld met persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers bezig te zijn. Hier is een belangrijke rol voor mij als vibe manager weggelegd. Ik sta tussen de teams, het management en hr in, waardoor ik snel kan schakelen en me echt kan inzetten voor de groei en ontwikkeling van de mensen op de afdeling.”

 

Spargle en vibe

De veranderende it-organisatie vraagt om een nieuw type professional. Een doener met voelsprieten. Spargle heeft een netwerk van professionals dat graag midden in de organisatie staat. Sensitieve professionals die nieuwsgierig zijn naar de mensen om hen heen. Met het doen-aspect zit het wel goed; liever vandaag dan morgen een kaartje over de afdeling laten gaan voor die zieke collega.

Spargle heeft een netwerk van organisaties dat behoefte heeft aan verbinding. Door de snelle veranderingen in de it-markt ligt er veel nadruk op productie en snelheid. De inzet van it-professionals – zowel intern als extern – is van levensbelang. Om ervoor te zorgen dat je kennisorganisatie stabiel blijft, moet je de noodzaak zien van het inspelen op de behoeftes van professionals als het gaat om hun werkplezier.

 

Toekomst voor de vibemanager

In een beginnende (start-up) it-organisatie is de vibemanager in eerste instantie vooral bezig met recruitment. Oftewel: talenten werven die zich (op interim- dan wel vaste basis) willen committeren aan de groeiende organisatie. Naarmate die organisatie groeit, verandert de rol van de vibemanager.

Emilie: “In het begin focuste ik me alleen op het aantrekken van digital professionals, met name interim. Toen waren we echt nog in de opbouwende fase: een start-upcultuur creëren en mensen vinden om te starten met het ontwikkelen van de eerste digitale oplossingen voor de verschillende business areas: contact met detacheringspartijen, een freelance netwerk opbouwen, de way of working ontwikkelen, et cetera.”

In deze hete it-markt kunnen zzp’ers zo weer een andere interessante opdracht krijgen en moet je als organisatie voorkomen dat kennis de deur uitloopt. Een goed werkklimaat kán bepalend zijn voor het binnen houden van talent.

Eline: “Als de teams groter worden, veranderen ook de behoeftes. Kennisdeling tussen de teams is bijvoorbeeld iets wat ik vaak terug hoor. Medewerkers binnen een kleine groep vinden elkaar makkelijk: op donderdagmiddag is een borrel immers zo georganiseerd met een krat bier op het bureau. Maar zodra zo’n team groeit  naar 100 mensen kent niet iedereen elkaar meer en weten ze elkaar minder snel te vinden. Ik zorg ervoor dat verbindingen worden gelegd. En draag daarmee niet alleen bij aan het werkplezier, maar ook aan de inhoudelijke kennisdeling waar de organisatie om vraagt.”

 

   Echte aandacht voor professionals. Dat biedt vibemanagement.    

 

De groei van een organisatie vraagt ook om een andere aanpak in het werven van talent. Een tendens die zowel bij de gemeente Amsterdam als Schiphol is te zien:

Emilie: “Mijn rol is enorm veranderd de afgelopen twee jaar. De focus is verschoven naar interne werving; het vervangen van freelancers voor mensen die in dienst zijn van Schiphol. Op die manier willen we de kennis beter borgen binnen de organisatie. Met meer interne medewerkers komt er ook meer focus op zaken als persoonlijke ontwikkeling en performancemanagement.”

Binnen Schiphol wordt de meerwaarde van de rol van vibemanager inmiddels ook door andere afdelingen  dan it en digital gezien. Want wanneer je in deze tijd als werkgever geen échte aandacht hebt voor je mensen, hoor je er niet meer bij.

Benieuwd naar andere opdrachtgevers en hun vraagstukken? Op onze website vertellen we meer over de verschillende cases en projecten waarbij we betrokken zijn.

 Even voorstellen…

Emilie van Dedem

Emilie van Dedem is vibemanager bij Schiphol op de afdeling digital: “Als vibemanager ben ik de voelsprieten van de afdeling. Ik ben betrokken bij alle collega’s, spreek regelmatig met mensen en ben daarom ook een soort vertrouwenspersoon. Dit maakt dat ik snel kan signaleren als het ergens niet lekker loopt en direct actie kan ondernemen.”

 

Anouk van Dijken

Anouk van Dijken was de voorganger van Emilie en de eerste vibemanager bij Schiphol. Een rol die ze samen met Nicole van Thoor (Spargle) en Christa Bakker (Rabobank) heeft ingericht bij Schiphol.

 

Eline de Jong

Eline de Jong is recruiter bij DataPunt, een afdeling van de gemeente Amsterdam: “Mijn rol ligt in het verlengde van recruitment. Ik sta echt tussen de teams. Ik voer gesprekken met product owners over wat en wie ze nodig hebben, maar ook met (externe) collega’s om te achterhalen of ze van toegevoegde waarde zijn voor de organisatie én om te horen waar ze uitdagingen in zien de komende periode. Is dat kennisdeling, een inhoudelijke uitdaging of een uitje om collega’s te leren kennen? Ik luister én onderneem daadwerkelijk actie.”