SPARGLE INFORMEERT: INFORMATIEMIDDAG WET DBA

 

Vanaf 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van kracht, met als doel een einde te maken aan schijnzelfstandigheid. Daarmee komt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) definitief te vervallen. Feitelijk kan nu alleen bij de freelancer loonbelasting worden nageheven. Onder de Wet DBA kan dat ook bij de opdrachtgever. De wet DBA heeft daarom gevolgen voor zowel freelancers als opdrachtgevers!

Spargle’s informatiebijeenkomsten
Om haar netwerk goed te blijven informeren organiseert Spargle iedere drie maanden een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen omtrent de Wet DBA. Vrijdag 1 april vond de eerste informatiemiddag plaats. Heel fijn om een aantal professionals uit het netwerk te kunnen vertellen over de veranderingen voor hen als freelancer, en de toekomstige verbintenis die wij met jou als freelancer aan kunnen gaan.

Gebleken is tijdens deze eerste informatiebijeenkomst, dat freelancers al enigszins op de hoogte zijn van de nieuwe ontwikkelingen, zoals het verdwijnen van de VAR en de introductie van modelcontracten. Toch blijkt ook dat veel freelancers tot nu toe met veel twijfels en vragen zitten. Een goed moment dus om tijdens deze bijeenkomst vragen en opmerkingen weg te kunnen nemen.

Vanuit Spargle blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen en vinden we het ontzettend belangrijk om up to date te blijven, én om ons netwerk hierover als eerste te informeren. Spargle onderzoekt alle mogelijkheden om als freelancer ook in de toekomst opdrachten aan te nemen zonder je zorgen te hoeven maken over de fiscale en juridische gevolgen, zodat je dus nog steeds aan de slag kunt bij geweldige opdrachtgevers via Spargle. Spargle zit er bovenop en werkt nauw samen met de Belastingdienst, brancheverenigingen (zoals de NBBU en Bovib) en collega’s zodat Spargle interimmers volledig ontzorgd worden in deze overgangsperiode.

Graag blijven we je daarover informeren via informatiesessies.

Save the date: de eerste donderdag van juli verwelkomen wij jullie graag in ons nieuwe pand om een vervolgsessie te hebben rondom de ontwikkelingen van DBA.

Spargle’s Modelovereenkomst
Een modelovereenkomst is een van de mogelijkheden om een opdracht te kunnen aannemen via Spargle. In plaats van de VAR kunnen vanaf 1 mei 2016 modelovereenkomsten gebruikt worden, dit is echter niet verplicht. Als gewerkt wordt via een modelovereenkomst, dan is er zekerheid: er is dan geen sprake van dienstverband. Spargle is daarom bezig met het opstellen van haar eigen modelovereenkomst. Deze overeenkomst zal worden opgestuurd naar de Belastingdienst voor goedkeuring, waarna deze structureel door ons kan worden ingezet als Overeenkomst van Opdracht met interimmers. Zo zorgt Spargle voor zekerheid!

In de nieuwe modelovereenkomst zal de nadruk liggen op de afbakening van gezag van de opdrachtgever en de verantwoordelijkheden van de interimmer. Van groot belang hierbij is dat de opdracht duidelijk gedefinieerd en afgebakend moet worden. Tijdens de bijeenkomst werd het volgende vraagstuk geïdentificeerd: sommige rollen zijn moeilijk definieerbaar. Ook de lengte van een project zal hierin een rol spelen. Spargle gaat hier de komende tijd mee aan de slag en zal blijven informeren over de mogelijke oplossingen hiervoor.

Spargle kijkt verder: Payroll, Detachering en DUBV Uniforce
Om een zo’n breed mogelijk antwoord te geven op alle veranderingen kijkt Spargle natuurlijk nog verder. Een aantal constructies die we ook onderzoeken:

  • Payroll en detachering: ideaal voor mensen die meer zekerheid willen. Spargle draagt alle verantwoordelijkheid en zorgt dat pensioen wordt opgebouwd.
  • Uniforce Declarabele Uren BV: voor freelancers die in de toekomst een eigen start-up willen beginnen.

Spargle hoopt zo op termijn maatwerk te bieden voor de uiteenlopende wensen van haar interimmers en opdrachtgevers.

Spargle’s nieuwe aanwinst: juridisch medewerker
Ook het kernteam van Spargle is in ontwikkeling! Onze juridisch medewerker Faranaz gaat ervoor zorgen dat al deze processen in goede banen zullen worden geleid. Dit pietje precies heeft alles al uitgepuzzeld en volgt het DBA-nieuws op de voet. Naast het opstellen van de nieuwe modelovereenkomst gaat Faranaz ook druk aan de slag voor jullie. Ze zal de huidige overeenkomsten met aandacht omzetten, en staat klaar om alle vragen rondom de Wet DBA te beantwoorden.

Heb je vragen over de Wet DBA, onze modelovereenkomst of denk je eraan om een eigen modelovereenkomst te maken? Email al je vragen naar: legal@spargle.com.