Joris

Spargle Associate

Het online domein kent weinig geheimen voor me. Ik overzie projecten en programma’s vanuit business, marketing, communicatie en techniek. Mijn doel is om organisaties en bedrijven succesvol te maken. Als het gaat om vernieuwing of verandering kom ik het beste tot mijn recht.

Ik ben helder en besluitvaardig, maak van een idee een business case, van strategie een concreet project, inclusief de uitvoering. Ik stel hoge eisen aan mezelf en anderen, altijd in combinatie met royale vrijheid. Je moet dingen op je eigen manier kunnen doen. Waar nodig houd ik echter stevig de leiding en rust ik niet totdat de doelen zijn bereikt.

Bij een landelijke dienstverlener werk ik aan een verbetering van de cruciale klantprocessen. Dat vergt niet alleen veranderingen binnen de website, maar ook van de achterliggende systemenén de medewerkers. Ik geloof nietin top-down veranderingen doorvoeren, zo haal je niet het beste uit mensen. Ik luister naar hun ideeën. Zij vormen dit traject.

Dit programma sluit goed aan op mijn andere vakgebied: mediation. Goed luisteren, vragen stellen om zo mensen te begeleiden in hun verhaal. Door verheldering en afstand/objectivering komen mensen vaak zelf tot een oplossing. Ik wil anderen laten floreren.

Netwerk

Bij Spargle is er ruimte voor afwijking. Ons netwerk bestaat uit authentieke, autonome mensen. We snappen elkaar. Als ik iemand erbij vraag kan ik erop vertrouwen dat diegene goed is. We organiseren netwerksessies, daar doen we kennis op die we weer meenemen naar onze opdrachtgevers!

“Samen iets moois neerzetten, das pas mooi!”

JORIS, Spargle associate