Randstad

Succesvol richting geven aan digitale marketingactiviteiten

De aanleiding

Randstad is een wereldwijde hr-organisatie die actief is in 39 landen. In ieder land opereert de organisatie vrijwel zelfstandig. 2018 was het jaar waarin Randstad wereldwijd haar digitale strategie ‘Tech & Touch’ aankondigde, met customer experience als belangrijke pijler. Dit was tevens het startschot voor een centraal initiatief om het digitale platform volledig opnieuw in te richten. Dat samen maakte dat het hoog tijd was voor meer regie op digitale marketingactiviteiten

De Vraag

Vanuit de Chief Marketing Officer (CMO) kregen wij de vraag om een stevig fundament te ontwikkelen voor de digitale marketingactiviteiten van Randstad Global, om zo de digitale strategie te ondersteunen. Hierbij hebben we ons gericht op het ondersteunen van de digitale marketingtransformatie in de landenorganisatie. Daarnaast lag de nadruk op het ontwikkelen van customer experience als centrale capability, om zo vanuit continue klantinnovatie het nieuwe digitale platform te voeden met juiste en relevante functionaliteiten.

De oplossing

In overleg met de CMO is besloten een global centre of excellence in te richten. Het nieuwe team kreeg een duidelijke transitie-opdracht met twee aandachtsgebieden.

Allereerst ging het digitale marketingteam de landen actief ondersteunen met de transformatie naar een data-driven marketingorganisatie. Met expertise, tooling en gerichte pilots leerden ze collectief én in hoog tempo wat er wereldwijd wél en niet werkte voor Randstad.

Daarnaast werd een volledig nieuw cx-team ingericht met als belangrijkste missie het continu ontwikkelen van klantproposities voor het nieuwe centrale platform, met input uit alle landen. Om duidelijk richting te geven aan het development van zowel het bestaande als nieuwe platform is de agile werkwijze geïntroduceerd én zijn er twee product owners benoemd. Dit nieuwe team stond tijdelijk onder leiding van een bedreven transformatie-Spargelist, geholpen door twee andere Spargle-specialisten

Het resultaat

Na een eerste inventarisatie met verschillende landen is aan de hand van het ‘transformatie-model’ bepaald welke digitale marketing-capabilities cruciaal zijn voor succes. Denk bijvoorbeeld aan data en content. Alle kennis en tools zijn per expertise gebied beschikbaar gesteld aan alle landen op een nieuw intern platform. In nauwe samenspraak met de landen is een eerste stap gezet om concrete pilots in te richten, denk daarbij aan analytics as a service en marketing automation.

Het cx-team is gestart met het in kaart brengen van een ‘common ground’ customer journey, om zo nieuwe klantproposities te formuleren voor het nieuwe wereldwijde digitale platform dat onlangs gelanceerd is. De teamleiding is overgedragen aan een manager in vaste dienst die vanuit haar rol het global centre of excellence waarborgt en verder uitbouwt.

Getting the job done! Of je nu op zoek bent naar een interim opdracht, of een vaste rol.